NU Bontang

Apa Muktamar NU?

PERMUSYAWARATAN TINGKAT


NASIONAL

Pasal 72


(1) Muktamar adalah forum permusyawaratan

tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan

secara tertulis;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga;

c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul

Ulama 5 (lima) tahun;

d. Hukum atas masalah keagamaan dan

kemasyarakatan;

e. Rekomendasi Organisasi;

f. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;

g. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama.


122 Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU

(3) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan

oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali

dalam 5 (lima) tahun.

(4) Muktamar dihadiri oleh :

a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

b. Pengurus Wilayah.

c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.

(5) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh

dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/

Cabang Istimewa yang sah.

Pasal 73


(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan

apabila Rais ’Aam dan atau Ketua Umum

Pengurus Besar melakukan pelanggaran

berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan

atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen

plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.


(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diseleng-

garakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul


Ulama.


Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga NU 123

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan

Muktamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Muktamar.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama