1. ”Ora kabeh wong pinter kuwi bener” ( Tidak semua orang pintar itu benar)

2. “Ora kabeh wong bener kuwi pinter…” ( Tidak semua orang benar itu pintar)

3. “Akeh wong pinter ning ora bener…”
( Banyak orang yang pintar tapi tidak benar)

4. “Lan akeh wong bener senajan ora pinter…”
( Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar)

5. “Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, Luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter…” ( Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar)

6. “Ono sing luwih prayoga yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.”
( Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar)

7. “Minterno wong bener..kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter…”
( Memintarkan orang yang benar .. itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar)

8. “Mbenerake wong pinter..kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.”
( Membenarkan ( membuat benar ) orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati, dan lapangnya dada)

KH. Maimoen Zubair.

IN MEMORIAM: 8 Nasehat KH. Maimoen Zubair yg menggetarkan hati1. ”Ora kabeh wong pinter kuwi bener” ( Tidak semua orang pintar itu benar)

2. “Ora kabeh wong bener kuwi pinter…” ( Tidak semua orang benar itu pintar)

3. “Akeh wong pinter ning ora bener…”
( Banyak orang yang pintar tapi tidak benar)

4. “Lan akeh wong bener senajan ora pinter…”
( Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar)

5. “Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, Luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter…” ( Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar)

6. “Ono sing luwih prayoga yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.”
( Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar)

7. “Minterno wong bener..kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter…”
( Memintarkan orang yang benar .. itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar)

8. “Mbenerake wong pinter..kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.”
( Membenarkan ( membuat benar ) orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati, dan lapangnya dada)

KH. Maimoen Zubair.

Tidak ada komentar